Rząd chce bardziej poluzować obrót ziemią rolną

Adw. Maciej Obrębski komentuje przygotowywane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmiany w trzech ustawach: o kształtowaniu ustroju rolnego, o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz kodeksu cywilnego. Ministerstwo planuje wyłączyć stosowanie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w stosunku do nieruchomości rolnych, w których powierzchnia użytków rolnych jest mniejsza niż 0,3 ha, zamiast jak obecnie do nieruchomości rolnych o powierzchni do 0,3 ha (bez względu na powierzchnię użytków rolnych). Inna zmiana ma dotyczyć obowiązku prowadzenia gospodarstwa na nabytej nieruchomości, otóż nie miałby on dotyczyć gruntów objętych w chwili nabycia umowami dzierżawy, które zostały zawarte przed 30 kwietnia 2016 roku, czyli  przed wejściem dużej nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

⇒ przejdź do artykułu

Autor: Renata Krupa-Dąbrowska

Źródło: Prawo.pl

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: