Sejm uchwalił – stare decyzje administracyjne nie do podważenia

Adw. Maciej Obrębski komentuje przyjęcie przez Sejm w czwartek (24 czerwca 2021 roku) zmiany przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – art. 156 oraz art. 158, dotyczących stwierdzenia nieważności decyzji. Według nowelizacji, jeśli upłynęło 30 lat, to nie będzie już możliwości wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji, natomiast już po upływie 10 lat nie będzie można stwierdzić nieważności decyzji ze względu na rażące naruszenie prawa. Nowelizacja teoretycznie realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku. Jednak, jak zauważa Mecenas Obrębski przez to, że przez sześć lat nie zrealizowano wyroku, ukształtowało się orzecznictwo w tej spawie i nie ma co w nim mieszać, bowiem doczekaliśmy się orzecznictwa wskazującego jak należy rozumieć pojęcie „znacznego upływu czasu”, którym posłużył się Trybunał we wspomnianym wyroku. W nowelizacji przyjęto 10-letni okres przedawnienia dla stwierdzenia nieważności decyzji ze względu na rażące naruszenie prawa, natomiast trzeba mieć na uwadze, że sąd, który wystąpił do TK z pytaniem, zakwestionował sens „poszukiwania sprawiedliwości po kilkudziesięciu latach”, w sytuacji gdy przez długi okres czasu decyzja administracyjna pozostawała w obrocie prawnym, a odpowiednie organy dysponujące władztwem administracyjnym taki stan rzeczy tolerowały. Oznacza to, że przyjęcie tak krótkiego okresu przedawnienia stoi w sprzeczności nie tylko z ukształtowanym orzecznictwem, ale również z samym wyrokiem Trybunału z 2015 roku.

⇒ przejdź do artykułu

Autor: Renata Krupa-Dąbrowska

Źródło: Prawo.pl

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: