Starsze pozwolenie na budowę już raczej nie do ruszenia

Adw. Maciej Obrębski komentuje kwestię możliwości stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę lub na użytkowanie. Od 16 września 2021 roku obowiązuje bowiem nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którą nie można stwierdzić nieważności decyzji z jakichkolwiek przyczyn, jeżeli od dnia ich doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy wywołały nieodwracalne skutki prawne. Natomiast stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa jest możliwe już tylko co do decyzji, które zostały doręczone lub ogłoszone nie dawniej niż 30 lat temu.
Rok przed nowelizacją K.p.a., dnia 19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, która ograniczyła czas podważania ważności pozwolenia na budowę oraz na użytkowanie do pięciu lat. Przepis prawa budowanego stanowi lex specialis w stosunku do znowelizowanych art. 156 i 158 K.p.a. Zatem pozwolenie na budowę oraz na użytkowanie są nie do podważenia już po pięciu latach od ich wydania.

⇒ przejdź do artykułu

Autor: Renata Krupa-Dąbrowska

Źródło: Prawo.pl

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: