Wykup użytkowania wieczystego gruntów komercyjnych na nowych zasadach już po wakacjach

Adw. Maciej Obrębski komentuje nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami, która zmienia zasady wykupu prawa użytkowania wieczystego dla gruntów komercyjnych. Wbrew pozorom, nowelizacja ugn nie dotyczy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność dla nieruchomości innych niż mieszkaniowe a jedynie reguluje nabycie przez użytkownika wieczystego własności nieruchomości ze skutkiem w postaci wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego w postaci tzw. konfuzji, czyli sytuacji, gdy po dwóch stronach tego samego stosunku prawnego – użytkowania wieczystego – znajdzie się ten sam podmiot.

Po zmianach, przez okres 12 miesięcy (lub trzech lat, pod warunkiem, że Sejm przyjmie poprawkę senacką) od wejścia w życie nowelizacji – użytkownicy wieczyści będą mogli domagać się od Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego zbycia nieruchomości, podczas gdy obecne zbycie jest swobodną decyzją właściciela. Ponadto, w niektórych przypadkach, tj. gdy nieruchomość nie służy do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zawsze w przypadku sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, wprowadza możliwość nabycia zasadniczo za cenę równą 20-krotoności opłaty za użytkowania wieczyste (z opcją rozłożenia jej na raty).

Mecenas Obrębski zwraca jednak uwagę na nowy art. 198g ust. 3 ugn, który wprowadza zakaz zawierania umowy sprzedaży, jeżeli toczy się postępowanie o rozwiązanie umowy oddającej nieruchomość w użytkowanie wieczyste. Otóż, przepis nie precyzuje, o jakie postępowanie chodzi, a skoro nie jest to wyraźnie określone, to nie musi to być postępowanie sądowe, administracyjne, ale też np. wymiana korespondencji z urzędem. Tymczasem w wyniku toczącego się postępowania można stracić szansę nabycia prawa własności, ponieważ nie wiadomo, ile się będzie ono toczyło, a czasu na złożenie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nie będzie wcale tak dużo. Może więc go zwyczajnie zabraknąć.

⇒ przejdź do artykułu

Autor: Renata Krupa-Dąbrowska

Źródło: Prawo.pl

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: