Zarządca nie może obciążać wspólnoty opłatą za wpis do rejestru źródeł ciepła

Adw. Maciej Obrębski komentuje stanowisko Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, który stwierdza, że zarządca wspólnoty mieszkaniowej nie ma prawa pobierać „opłaty administracyjnej za założenie deklaracji do CEEB”, ponieważ w ustawie nie przewidziano wynagrodzenia za wykonanie tego obowiązku. Zarządca nie może również obciążać wspólnoty opłatą za złożenie wniosku o rekompensatę źródeł ciepła, skoro zobowiązywała go do tego ustawa.

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) narzuca obowiązek składania deklaracji, ale nie przewiduje wynagrodzenia za wykonanie tego zadania. Mecenas Obrębski przypomina, że zakres obowiązków spoczywających na zarządcy nieruchomości uszczegóławia umowa zawarta pomiędzy nim, a zarządem wspólnoty. Jeśli umowa nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za składanie wymaganych prawem deklaracji, to nie ma podstaw do pobierania go.  Złożenie deklaracji CEEB to obowiązek wynikający z ustawy, który dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości. Tym samym czynność ta winna znaleźć się z zakresie domyślnych obowiązków zarządcy.

⇒ przejdź do artykułu

Autor: Robert Horbaczewski

Źródło: Prawo.pl

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: