Zmiana w prawie dotyczącym ziemi rolnej

Adwokat Maciej Obrębski w dniu 15 grudnia 2020 roku był gościem programu Renaty Krupy-Dąbrowskiej #RZECZoNIERUCHOMOŚCIACH.

Mecenas Obrębski odpowiadał na pytania dotyczące obowiązujących w Polsce ograniczeń w obrocie gruntami rolnymi oraz planowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmian w ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Uzasadnił m.in. dlaczego powinny zostać zliberalizowane przepisy dotyczące obrotu ziemią rolną w granicach administracyjnych miast oraz dlaczego przedłużenie zakazu sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa o kolejne pięć lat, tj. do 30 kwietnia 2026 r. jest niekorzystne dla polskiej gospodarki i jak bezpośrednio przekłada się to na wzrost powierzchni nierozdysponowanych pod dzierżawę gruntów rolnych pozostających w dyspozycji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Mecenas Obrębski odniósł się również do możliwości tworzenia i oddawania przez KOWR w dzierżawę Ośrodków Produkcji Rolniczej stanowiących zorganizowaną całość gospodarczą, o powierzchni przekraczającej 50 ha, której podział byłby nieuzasadniony ekonomicznie. Z możliwości tej jednak, od chwili wprowadzenia w 2019 roku przepisu art. 24b ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, KOWR skorzystano jedynie kilkukrotnie w skali całego kraju.

⇒ przejdź do wywiadu

⇒ przejdź do artykułu

Data: 17.12.2020

Autor: Renata Krupa-Dąbrowska

Źródło: Rzeczpospolita

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: