Wojciech Juszkiewicz

Prawnik

Główne obszary praktyki:

Języki:

angielski

Wojciech jest studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cechują go bardzo dobre wyniki w nauce, ambicja i chęć odkrywania coraz to nowych tajników prawa. Zaczął praktykować już na II roku studiów.

Sporządza pisma, analizy i szuka rozwiązań problemów z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego.  W szczególności interesuje się problematyką obrotu nieruchomościami, prawa spadkowego, zobowiązań oraz odpowiedzialności odszkodowawczej. Chętnie podejmuje się realizacji zadań związanych ze stosowaniem procedury administracyjnej oraz badaniem poprawności aktów prawnych wydawanych przez organy administracji publicznej.

Wojciech był aktywnym członkiem Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz studenckich kół naukowych. Po ukończeniu studiów chce odbyć aplikację adwokacką i reprezentować klientów, realizując się jako profesjonalny pełnomocnik.