Kolejny milowy krok na drodze do odszkodowania

Sąd Okręgowy w Poznaniu zgodnie z żądaniem spadkobierców, reprezentowanych przez adwokata Macieja Obrębskiego, ustalił, iż ich przodek na dzień komunalizacji, tj. na dzień przejścia prawa własności Skarbu Państwa na rzecz gminy, był właścicielem nieruchomości wchodzących w skład majątku ziemskiego Czerwona Wieś.

Sprawa ta stanowiła jeden z etapów działań zmierzających do uzyskania odszkodowania za drogi wchodzące w skład majątku wobec niemożności odzyskania ich w naturze. Konieczność wytoczenia ww. pozwu wyniknęła wskutek zmiany poglądu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który od kilku lat wymaga przedłożenia orzeczenia sądowego w tym zakresie wraz z wnioskiem o stwierdzenie wydania decyzji komunalizacyjnej z rażącym naruszeniem prawa.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: