Marek Hnatyszyn

adwokat

Główne obszary praktyki:

Wykształcenie:

  • Aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu,
  • Prawo – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Języki:

angielski

Adwokat współpracujący z Kancelarią od 2017 roku. W swej praktyce skupia się na kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców obejmującej doradztwo w zakresie bieżącej działalności i prawa pracy, a także wsparciu transakcji począwszy od etapu negocjacji, przez przygotowanie stosownych umów i dokumentów, po reprezentowanie w sprawach spornych, w tym tworzeniu taktyki procesowej i prowadzeniu sporów sądowych oraz postępowań egzekucyjnych.

Wspiera swoich klientów w procesie tworzenia i wdrażania sprzedaży w Internecie, w tym wyrobów medycznych, z uwzględnieniem prawnych ograniczeń w zakresie ich reklamy, a także w procesie tworzenia internetowych platform multimedialnych, z uwzględnieniem aspektów własności intelektualnej oraz praw autorskich twórców treści multimedialnych. Doradza oraz przygotowuje kompleksowe rozwiązania zapewniające ciągłość działalności przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy.

Specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych (RODO). Przeprowadził wiele audytówi wdrożeń procedur w zakresie bezpieczeństwa ochrony danych osobowych zarówno u przedsiębiorców (w tym m.in. prowadzących działalność w Internecie), w podmiotach publicznych (m.in. przedszkola, zakłady budżetowe jednostek samorządu terytorialnego) i w podmiotach niepublicznych (m.in. stowarzyszenia, ogólnopolskie towarzystwa zrzeszające przedstawicieli określonych specjalizacji lekarskich).

Od 2018 roku członek Wojewódzkiej Komisji ds. Zdarzeń Medycznych przy Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Reprezentuje przedstawicieli zawodów medycznych w sporach sądowych.

Specjalista w zakresie roszczeń z tytułu klauzul niedozwolonych w umowach kredytów waloryzowanych do CHF. Posiada bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o ustalenie nieistnienia umowy kredytu oraz o zwrot kwot uiszczonych bankom tytułem rat kredytu. Reprezentuje również kredytobiorców w sprawach wytoczonych im przez banki o zapłatę w następstwie unieważnienia umów kredytu, tj. o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału lub waloryzację kwoty udostępnionego kredytu.