Artur Pietruszka

radca prawny

Główne obszary praktyki:

Wykształcenie:

  • Prawo – studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu
  • Prawo – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Języki:

angielski, hiszpański

Radca prawny współpracujący z Kancelarią od 2014 roku. Koordynator do spraw merytorycznych. 

Prowadzi kompleksową obsługę spraw z zakresu prawa nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości rolnych.
Reprezentuje Klientów Kancelarii w sprawach o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, zwrot nakładów czy odszkodowania za bezprawnie przejęty przez Skarb Państwa majątek.

Uczestniczył w złożonych postępowaniach dotyczących spółdzielni rolnych, dotyczących między innymi ustalenia członkostwa w spółdzielni, nabycia praw członkowskich przez spadkobierców, zaskarżania uchwał organów spółdzielni czy postępowaniach karnych związanych z naruszeniem obowiązków członków zarządu i rady nadzorczej spółdzielni.

Doradza Klientom Kancelarii w sprawach dopłat unijnych do gruntów rolnych, sporządzając analizy ryzyka prawnego związanego ze stwierdzeniem „sztucznych warunków” przyznania płatności oraz reprezentując w postępowaniach przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Posiada doświadczenie w sprawach błędów medycznych, zarówno w postępowaniu karnym przeciwko lekarzom, jak i sprawach cywilnych o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Współpracował z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Fundacją Edukacji Parlamentarnej oraz Europejską Fundacją Analiz Prawnych.

Uczestnik konferencji oraz autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i praw człowieka, które ukazywały się między innymi na łamach „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” czy „Monitora Prawniczego”. Były stały współpracownik międzynarodowego kwartalnika „V4 Human Rights Review”.
Prowadził zajęcia z prawa konstytucyjnego ze studentami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prywatnie – żeglarz jachtowy, miłośnik literatury hiszpańskojęzycznej, kibic siatkówki i piłki nożnej oraz amator gotowania.

PUBLIKACJE