W Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu o organizacji i funkcjonowaniu muzeów w okresie międzywojennym

Adwokat Maciej Obrębski w dniach 15-16 maja uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, poświęconej organizacji i funkcjonowaniu muzeów w okresie międzywojennym. Tematyka ta stanowi istotne zagadanienie w pracach Kancelarii w związku z prowadzeniem licznych postępowań rewidykacyjnych dotyczących księgozbiorów i dzieł sztuki, a także poprzedzających je kwerend archiwalnych. Także losy samego Ossolineum są przedmiotem zainteresowań Kancelarii, która reprezentuje spadkobierców założyciela tej instytucji.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: